Tủ kính trưng bày nhiều tầng có bánh xe

6.200.000