Thanh lý bàn làm việc 1m2 không hộc màu vân sồi

550.000