Thanh lý bàn làm việc 1m2 không hộc giá rẻ

550.000