Thanh lý bàn giám đốc 1m6 màu nâu giá rẻ

2.800.000